Now or Never von Kicejara   ( Duke )

Mutter: Lordsett Emerald City (Enissa)

Vater: Barecho Choose Me Or Lose Me (Cosby)
Duke 10 Wochen alt!

                                                  Duke 9 Wochen alt, ist heute ausgezogen!

8 Wochen alt!

7 Wochen alt!                                                        7,5 Wochen alt!

6 Wochen alt!

5 Wochen alt!

4 Wochen alt!

2,5 Wochen alt!                                       1 Tag alt!